La crueldat, com quansevol vici, no ha de tenir cap motiu, nomès la oportunitat per executarla...

diumenge

La reputa vida de algunos


No hay perdón
No hay nada
Son los Nadies