La crueldat, com quansevol vici, no ha de tenir cap motiu, nomès la oportunitat per executarla...

diumenge

Llorar sangre negra

Por cada lágrima de sangre desvelo yo una maldición.