La crueldat, com quansevol vici, no ha de tenir cap motiu, nomès la oportunitat per executarla...