La crueldat, com quansevol vici, no ha de tenir cap motiu, nomès la oportunitat per executarla...

dimarts

Hayku a la VIDA


Frio y vida
agua helada
dolor y sangre
sin haber nacido
surgió  VIDA....